Blog

TIPS EN TRICKS


VOORBEREIDING
• Zorg voor een arme, schrale toplaag, schoon en vrij van ongewenst groen
• Vermijd zeer rijke gronden, hier krijgt de vegetatieve groei veelal de overhand
• Bewerk de grond 1 à 2 keer oppervlakkig (frezen-omspitten-ploegen) om kiemende onkruiden te bestrijden (vlas zaaibed)
• Creëer een fijn, egaal en kruimelig zaaibed, op rijke gronden afgedekt met een laagje zand


ZAAIEN
• Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij voldoende temperatuur en bodemvocht; dat kan van maart tot en met oktober, best is maart – mei
• Meng het zaad met droog wit zand voor een gelijkmatigere verdeling en om te zien waar u al geweest bent
• Zaai handmatig en breedwerpig en niet dieper dan de dikte van de zaden, hark licht in en druk toplaag licht aan
• Zaai eventueel éénjarige soorten en mengsels mee voor wat extra kleur gedurende het eerste jaar


ONDERHOUD
• Belangrijk: zorg voor voldoende vocht tijdens de kiem- en ontwikkelingsfase
• Geef geen stikstofbemesting; hoe armer de grond, des te rijker de vegetatie
• Maai voedselrijke gronden rond half juni-begin juli voor de eerste keer en nogmaals in september
• Maai natte gronden en bloemrijke/ruige grasvegetaties eind augustus/september
• Droge tot vochtige, voedelsarme gronden kunnen tot in oktober gemaaid worden
• In geval van uitgesproken arme bodems is maaien niet nodig of pas na enkele jaren
• Maai de soorten die u wilt bevorderen na de zaadval, anders net voor de bloei en bij hergroei
• Maai op 10 – 15 cm hoogte om de rozetten niet te beschadigen
• Laat het maaisel drogen/narijpen en voer het na 1 à 2 weken af

 

VERVOLG
• Werk in een volgend jaar de grond licht los met een vaste tandcultivator en zaai bij voor een blijvend resultaat

 

 

Powered By OpenCart
Veldbloemenonline © 2018